Spoedbehandeling niet mogelijk

 • Pijnloze behandeling
 • Gespecialiseerd narcoseteam
 • Ook voor klikgebitten 

Angsttest tandarts

Beantwoord onderstaande vier vragen, waarbij u kiest voor het antwoord die het meest op u van toepassing is. Een vraag kan hierdoor niet goed of fout zijn. De vragen hebben alle betrekking op de wijze waarop u een tandheelkundige behandeling ervaart. Noteer op een papiertje het cijfer dat achter het antwoord staat waar u voor gekozen heeft. Per vraag noteert u één cijfer die u aan het einde van de test bij elkaar optelt.

 

 1. Als u morgen naar de tandarts zou moeten, wat zou u er dan van vinden?
  - Ik zou ernaar uitkijken als een tamelijk prettige ervaring (1)
  - Het zou me niet veel kunnen schelen (2)
  - Ik zou mij niet helemaal op mijn gemak voelen (3)
  - Ik zou bang zijn dat het vervelend en pijnlijk zou zijn (4)
  - Ik zou verschrikkelijk bang zijn voor wat de tandarts zou kunnen gaan doen (5)
   
 2. Als u in de wachtkamer bij de tandarts op uw beurt wacht, hoe voelt u zich dan?
  - Ontspannen (1)
  - Niet helemaal op mijn gemak (2)
  - Gespannen (3)
  - Angstig (4)
  - Zo angstig, dat het zweet me soms uitbreekt of dat ik mij beroerd voel (5)
   
 3. Als u in de tandartsstoel zit te wachten terwijl de tandarts zijn boor gereed maakt, hoe voelt u zich dan?
  - Ontspannen (1)
  - Niet helemaal op mijn gemak (2)
  - Gespannen (3)
  - Angstig (4)
  - Zo angstig, dat het zweet me soms uitbreekt of dat ik mij beroerd voel (5)
   
 4. U zit in de tandartsstoel om uw gebit schoon te laten maken. Terwijl u wacht pakt de tandarts de instrumenten die hij nodig heeft om het tandsteen van uw tanden en kiezen te verwijderen. Hoe voelt u zich op dat moment?
  - Ontspannen (1)
  - Niet helemaal op mijn gemak (2)
  - Gespannen (3)
  - Angstig (4)
  - Zo angstig, dat het zweet me soms uitbreekt of dat ik mij beroerd voel (5)
   

Score

Wanneer u de cijfers achter de antwoorden van uw keuze bij elkaar opgeteld heeft, heeft u uw eindscore. Deze score komt overeen met de mate van angst voor een tandheelkundige behandeling.

Score 4-9
Niet tot nauwelijks angstig
Score 10-11
Er bestaat enige angst
Score 12-14
Redelijk hoog angstniveau
Score 15-20
Zorgwekkend hoog angstniveau/extreme angst voor de tandheelkundige behandeling

 

Vrijblijvend intakegesprek

Scoort u een 10 of hoger? U bent echt niet de enige. Ruim 2,5 miljoen Nederlanders, zijn uit angst voor de tandarts al jaren niet meer in een mondzorgpraktijk geweest! Zet nu de eerste stap en maak een afspraak. Wij hebben enorm veel ervaring met angstige patiënten.

 

Bron: Dental Anxiety Scale

© 2016, NarcoDent  |  Sitemap  |  Cookies